هیچ محصولی یافت نشد.

استفاده از مداد لب همرا با رژ لب می تواند جلوه ای زیباتر به صورت شما بخشیده و به زیبایی هرچه تمام تر لب ها کمک کرده و به حجیم تر شدن لب ها و بزرگ تر شدن لب ها کمک خواهد کرد. مداد لب در بین محصولات آرایشی چندان شناخته شده نبوده و بسیار از افراد کاربرد دقیق آن را نمی دانند.